Co możemy dla Ciebie zrobić?Outsourcing IT

Przekazując nam prowadzenie działu informatycznego klient może skupić się na swojej podstawowej działalności. Jest to najefektywniejsza strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie własnego działu IT jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług.


Oszczędności wynikające z outsourcingu IT sprawią, że wydatki ponoszone na utrzymanie własnego działu IT i powiązane koszty pracownicze, wydatki na szkolenia oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, telefon, materiały biurowe i eksploatacyjne można przeznaczyć na realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Doradztwo i szkolenia

Skorzystaj z doradztwa w zakresie planowania infrastruktury teleinformatycznej, systemów sieciowych i pracy grupowej. Skonsultuj się z nami w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu nowych technologii.


Prowadzimy szkolenia, mające na celu efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury firmy. Podniesienie kompetencji pracowników dodatkowo zwiększy wydajność Twojej organizacji.

Systemy serwerowe i komputerowe

Wypracowane przez nas metodologie gwarantują bezpieczeństwo danych zarówno przed dostępem zewnętrznym jak i wewnętrznym. Technologie dostępu zdalnego dają możliwość pracy z jakiegokolwiek miejsca na świecie.


Uzyskaj więcej czasu na bieżącą działalność dzięki zastosowanym przez nas technologiom automatyzacji procesów tworzenia kopii bezpieczeństwa, aktualizacji programów oraz przenoszenia danych w przypadku awarii sprzętu.

Sieci strukturalne, systemy monitoringu oraz telefonii

Zaprojektujemy oraz wykonamy dla Ciebie kompletną sieć, integrując łączność przewodową oraz bezprzewodową dla komputerów, urządzeń przenośnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz monitoringu.


Sprawdzone przez nas rozwiązania w dziedzinie budowy sieci kablowych zapewniają stabilny i ekonomiczny fundament dla obsługi bieżących oraz przyszłych rozwiązań informatycznych.

Audyty bezpieczeństwa i oprogramowania

Przeprowadzimy regularne testy podatności na zagrożenia zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi z zewnątrz do zasobów firmowych. Zapewnimy dostęp do Twoich kluczowych danych dla wybranych i uprawnionych pracowników.


Na bieżąco śledzimy zmiany w prawodawstwie i dostosowujemy procedury firmy do obowiązujących przepisów. Zaproponowane przez nas konfiguracje stanowisk pracy automatyzują przestrzeganie bieżącego prawa.

me
Graceland © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone